*******************************

كليد هر آزمون

پس از برگزاري آن آزمون

بر روي سايت در قسمت گروه ها

(در گروه كليد آزمون هاي دي ماه 93)

قرار خواهد گرفت

*******************************

 

 


 

 

 

اولياي گرامي شما مي توانيد روز هاي يكشنبه ساعت 10 تا 12:30 با رابط انجمن اوليا و مربيان سركار خانم دخانچي در محل دبيرستان ، انتقادات و پيشنهادات خود را در ميان بگذاريد.

***********************************


  

آدرس : تهران، 35متری بلوار قیطریه، خیابان شهیدخراسانی، کوی لاله، پلاک 16تلفن : 22231685خط پيامک : 100002972رايانامه : adibfarzaneh_school@yahoo.com