******************************

 

******************************

 

******************************

******************************

 

برگزاري آزمون هاي مستمر نيمسال دوم از هفته آينده:

22 فروردين


ساعت برگزاري آزمون ها 7:15 تا 8:30 مي باشد

آزمون ها به صورت همزمان برگزار خواهندشد

 

****************************** 

 


 

****************************** 

عكس هاي بيشتر در قسمت آلبوم عكس

( امكانات سابت => آلبوم)

  ***********************************

اولياي گرامي شما مي توانيد روز هاي يكشنبه ساعت 10 تا 12:30 با رابط انجمن اوليا و مربيان سركار خانم دخانچي در محل دبيرستان ، انتقادات و پيشنهادات خود را در ميان بگذاريد.

 

***********************************
 

 

آدرس : تهران، 35متری بلوار قیطریه، خیابان شهیدخراسانی، کوی لاله، پلاک 16
تلفن : 22231685
خط پيامک : 100002972
رايانامه : adibfarzaneh_school@yahoo.com